Coaching • Mediation • Zorg & Welzijn

EthiekWijzer

Heb je hulp en/of ondersteuning nodig?

  • Ben je woonachtig in de Gemeente Leeuwarden, dan kun je contact opnemen met ons. Wij helpen je graag verder. Doordat EthiekWijzer samenwerkt met Windkracht058 kun je bij ons terecht. 
  • Ook buiten de Gemeente Leeuwarden kun je bij EthiekWijzer terecht voor ondersteuning vanuit de WMO, de WLZ of via een PGB.
  • Heb je liever een eigen (particulier) traject of heb je alleen maar een (hulp)vraag? EthiekWijzer kan vast wel iets voor jou betekenen. Bel en maak gebruik van de gratis intake. Hierin kunnen we gezamenlijk bekijken wat er nodig is en wat de eventuele mogelijkheden zijn. Kijk ook even bij de andere trajecten die EthiekWijzer aanbied en doordat wij met diverse partijen samenwerken zijn wij breed inzetbaar.

Even Voorstellen

Door onze achtergrond en ervaringen in diverse bedrijven, organisaties en de nodige levenslessen, weten wij als team hoe moeilijk het is in deze veeleisende wereld om helder te communiceren, goed samen te werken en verder te kijken dan wat op dat moment zichtbaar is of lijkt in zowel werk als privé gerelateerde sfeer.

Ons levenspad: "Kansen zien, kansen krijgen, kansen geven en kansen nemen".

Onze levensspreuk: “Bouw aan en leef het leven waar je van droomt”.

Wij bieden mede ondersteuning aan vanuit de WMO/WLZ en PGB in de vorm van bijvoorbeeld thuisondersteuning. Tevens bieden wij individuele coach- en trainingstrajecten aan voor particulieren en kun je bij ons terecht voor mediaton/bemiddeling, relatieproblemen ed.

Vraag ons naar de mogelijkheden!

Missie

De missie van ons team, de transformationele coach/trainer, de transformationele mediator/bemiddelaar, de relatiebemiddelaar, de zorgcoach, de begeleider/ondersteuner, de vertrouwenspersoon en de kluscoach, is om mensen op eigenwijze te begeleiden en/of te ondersteunen op cruciale momenten in het leven. Om zo vanuit je eigen kracht ingrijpende gebeurtenissen te verwerken, jezelf persoonlijk te ontwikkelen, de juiste keuzes te maken en de regie van het leven in eigen hand te nemen en/of  weten te behouden.

HOOFD - HART - HANDEN

Dit doen wij door diverse verschillende systemen, patronen en inzichten zichtbaar te maken op het gebied van relaties, sociale contacten, lichamelijke- en geestelijke gezondheid, werk en zingeving.

Visie

Onze visie is dat als men bewust wordt van de systemen en patronen, de behoeftes, belangen en verlangens van jezelf en dat van de ander om ons heen, het probleemoplossende vermogen van de mens kan en gaat veranderen/herstellen. Wij begeleiden de mens om bewust te worden van hun eigen lerend vermogen en het zo optimaal mogelijk benutten van eigen kunnen en doen.

Hierbij combineren wij verschillende (ervaringsgerichte) methodieken vanuit de mens in zijn geheel. Alles is omvattend en vloeit door in zowel lichaam als geest. Dit betekent dat wij ons op de mens in zijn geheel richten waarbij zowel het lichamelijke aspect, het verstandelijke vermogen en het emotionele denkniveau met elkaar verbonden wordt om zo als geheel meer in balans te komen.

©2013-2021 EthiekWijzer BV • Alle Rechten Voorbehouden | DESIGN ©2021 H1SS7L

TABLET

EthiekWijzer BV | Telefoon 06 46372322 | zorgenwelzijn@ethiekwijzer.nl

Coaching • Mediation • Zorg & Welzijn

EthiekWijzer

Heb je hulp en/of ondersteuning nodig?

  • Ben je woonachtig in de Gemeente Leeuwarden, dan kun je contact opnemen met Amaryllis (klik op het logo van  amaryllis en/of windkracht058 voor meer informatie). Amaryllis kan jou misschien verder helpen en eventueel doorverwijzen naar Windkracht058 voor meer ondersteuning. Doordat EthiekWijzer samenwerkt met Windkracht058 kun je bij ons terecht. 
  • Ook buiten de Gemeente Leeuwarden kun je bij EthiekWijzer terecht voor ondersteuning vanuit de WMO, de WLZ of via een PGB.
  • Heb je liever een eigen (particulier) traject of heb je alleen maar een (hulp)vraag? EthiekWijzer kan vast wel iets voor jou betekenen. Bel en maak gebruik van de gratis intake. Hierin kunnen we gezamenlijk bekijken wat er nodig is en wat de eventuele mogelijkheden zijn. Kijk ook even bij de andere trajecten die EthiekWijzer aanbied en doordat wij met diverse partijen samenwerken zijn wij breed inzetbaar.

Even Voorstellen

Door onze achtergrond en ervaringen in diverse bedrijven, organisaties en de nodige levenslessen, weten wij als team hoe moeilijk het is in deze veeleisende wereld om helder te communiceren, goed samen te werken en verder te kijken dan wat op dat moment zichtbaar is of lijkt in zowel werk als privé gerelateerde sfeer.

Ons levenspad: "Kansen zien, kansen krijgen, kansen geven en kansen nemen".

Onze levensspreuk: “Bouw aan en leef het leven waar je van droomt”.

Wij bieden mede ondersteuning aan vanuit de WMO/WLZ en PGB in de vorm van bijvoorbeeld thuisondersteuning. Tevens bieden wij individuele coach- en trainingstrajecten aan voor particulieren en kun je bij ons terecht voor mediaton/bemiddeling, relatieproblemen ed.

Vraag ons naar de mogelijkheden!

Missie

De missie van ons team, de transformationele coach/trainer, de transformationele mediator/bemiddelaar, de relatiebemiddelaar, de zorgcoach, de begeleider/ondersteuner, de vertrouwenspersoon en de kluscoach, is om mensen op eigenwijze te begeleiden en/of te ondersteunen op cruciale momenten in het leven. Om zo vanuit je eigen kracht ingrijpende gebeurtenissen te verwerken, jezelf persoonlijk te ontwikkelen, de juiste keuzes te maken en de regie van het leven in eigen hand te nemen en/of  weten te behouden.

HOOFD - HART - HANDEN

Dit doen wij door diverse verschillende systemen, patronen en inzichten zichtbaar te maken op het gebied van relaties, sociale contacten, lichamelijke- en geestelijke gezondheid, werk en zingeving.

Visie

Onze visie is dat als men bewust wordt van de systemen en patronen, de behoeftes, belangen en verlangens van jezelf en dat van de ander om ons heen, het probleemoplossende vermogen van de mens kan en gaat veranderen/herstellen. Wij begeleiden de mens om bewust te worden van hun eigen lerend vermogen en het zo optimaal mogelijk benutten van eigen kunnen en doen.

Hierbij combineren wij verschillende (ervaringsgerichte) methodieken vanuit de mens in zijn geheel. Alles is omvattend en vloeit door in zowel lichaam als geest. Dit betekent dat wij ons op de mens in zijn geheel richten waarbij zowel het lichamelijke aspect, het verstandelijke vermogen en het emotionele denkniveau met elkaar verbonden wordt om zo als geheel meer in balans te komen.

Coaching

Transformationele coaching

Of we het nu willen of niet, maar met regelmaat worden we betrokken bij allemaal negatieve situaties. Kijk maar in de krant, op de televisie, op je werk of gewoon op straat. Deze situaties leveren vaak negatieve stress op en (negatieve) stress kan je ziek maken. Niet alleen geestelijk, maar op den duur ook lichamelijk. Medische onverklaarbare klachten.

Het zou best kunnen dat deze klachten te maken hebben met de situaties die je tegenkomt. Situatie(s) waar je vast komt te zitten in je eigen gedachtegang omdat je niet meer weet welke keuze(s) je kan maken.

… Je hebt het gevoel dat het allemaal aan jou ligt

Er is er maar een zoals jij. Uniek van lichaam en van geest. Niemand is het zelfde. Het lijkt alsof iedereen het beter weet.

Stel, je relatie met je partner loopt niet lekker of je twijfelt over andere relaties. Je hebt last van irritaties of je zit in een conflictsituatie. Je hebt ruzie of meningsverschil met familie, buren of op je werk. Je wilt hiervan af en wilt dit graag oplossen alleen weet je niet hoe.

Dan biedt transformationele coaching voor jou misschien de mogelijkheid om vanuit jou eigen kracht op zoek te gaan naar een oplossing. Je weet weer welke keuze(s) je kunt maken.

… Diep van binnen weet je wat nodig is voor jouw verandering

Maak gebruik van het intake gesprek (kosteloos).

Oriënterende kennismaking

In deze kennismaking (intake) nemen we de tijd om elkaar te leren kennen. Samen werken we aan de nodige ondersteuning en de emotionele rust die nodig is om tot (nieuwe) inzichten te komen. In deze intake worden de hulpvragen onderzocht en samengevat. Hierin komt ook naar voren wat jouw persoonlijke voorkeuren en wensen zijn en zal het al vrij snel duidelijk worden of er voldoende vertrouwen is om een coachtraject te starten. Natuurlijk is het ook mogelijk om het bij één coachgesprek te houden.

… Het is wenselijk dat problemen eerst besproken en erkent worden voordat je er iets aan kunt veranderen

Verder gaan met een coachtraject

Elk coachtraject is persoonlijk en uniek, omdat het over jouw vragen en wensen gaat. Hoeveel coachgesprekken er plaats gaan vinden en hoe vaak, hangt af van jouw behoeften en welke doelen je wenst te bereiken. De eerste ervaring met transformationele coaching zal waarschijnlijk al diverse nieuwe inzichten gaan geven. De vraag hierbij: “is deze ene ervaring voldoende om mijn doelen te bereiken?”.

… Een muur kan niet geplaatst worden als er nog geen fundering is gelegd

Vaak zijn er 3 á 5 bijeenkomsten van max. 2 uur in een tijdsduur van een half jaar nodig, om jou voldoende handvatten te bieden en om zelf antwoorden te verkrijgen, zodat je weet hoe je nieuwe wegen in kunt slaan.

… Talenten gebruiken om je wensen te vervullen en echte draagkracht in het leven te realiseren

Gedurende het gehele traject kun je ons gebruiken als klankbord. Je kunt dan op elk gewenst moment jouw (acute) vragen en/of problemen voorleggen. Samen kunnen we dan kijken of er een passende oplossing voor handen ligt en/of dat er nog iets nodig is om deze te vinden.

De laatste bijeenkomst

In deze laatste bijeenkomst van je coachtraject kijken we waar je nu staat, of je de door jouw gestelde doelen hebt weten te bereiken en of er nieuwe doelstellingen bij zijn gekomen.

Ook bespreken we hoe je het geleerde vast kunt blijven houden en eventueel verder zou kunnen uitbreiden of ontwikkelen.

… Hou de zaag scherp (Stephen Covey eigenschap 7)

Het is zeker aan te raden om na beëindiging van het coachingstraject 1 - 2 vervolgbijeenkomsten binnen een half jaar in te plannen. De ervaring leert dat deze vervolgbijeenkomsten zeer effectief en leer bevorderend zijn. Bovendien zorgen zij ervoor dat je het geleerde langer vast weet te houden.

Mediation

Transformationele mediation/bemiddeling

Hoe vaak komt het niet voor dat we tegenover een ander komen te staan in woord of daad. Daar reageren we dan vaak op door te vechten, vluchten, ontkennen of het slachtofferschap. Soms werkt dat, maar meestal gaan de problemen niet weg en dreigen onplezierige gevolgen, zoals rechtszaken of ontslag.

… Mediation gaat over verbinden en bruggen bouwen

Onze transformationeel mediator/bemiddelaar helpt niet alleen de partijen om tot een gezamenlijk eindresultaat te komen, maar helpt ook de partijen om op een andere manier naar zichzelf en hun belevingswereld te kijken. Rekening houdend met de eigen verantwoordelijkheid en het zelf lerend vermogen van beide partijen door met elkaar samen te werken.

Opluchtend en verhelderend als je gebruikt kunt maken van een mediator/bemiddelaar die zorgt voor de nodige ondersteuning, overleg, andere opties en begeleiden bij e.v.t. onderhandelingen en meer emotionele rust.

Uitnodiging voor een mediation/bemiddeling

Je hebt en/of de andere partij heeft besloten om een mediation/bemiddeling poging te starten via EthiekWijzer omdat jullie er niet meer gezamenlijk uit kunnen komen. Vaak gebeurt het dan dat één van de partijen contact opneemt. Om het vertrouwen van beide partijen te waarborgen, wordt er bij de aanmelding niet inhoudelijk ingegaan op de ontstaande problematiek. Wel wordt er naar de benodigde informatie gevraagd, zoals bijvoorbeeld persoonsgegevens e.d. van beide partijen. Hierna krijgen beide partijen een uitnodiging voor een eerste kennismaking. Vervolgens krijgen beide partijen een mediation/bemiddelingsovereenkomst die ingevuld en ondertekent dient te worden.

… Elkaar leren zien over het doolhof heen

Kennismaking, oriëntatie en verder gaan met een mediation/bemiddelingstraject

In deze eerste kennismaking nemen we de tijd om elkaar te leren kennen. Samen werken we aan de nodige gezamenlijke ondersteuning en de emotionele rust die nodig is om de problemen in kaart te brengen. Bij voldoende commitment (bereidheid om het probleem op te willen lossen) en voldoende vertrouwen in elkaar, is het mogelijk om tot een gezamenlijk eindresultaat te komen.

Om het vertrouwen nog meer vorm te geven, hanteert EthiekWijzer een geheimhoudingsplicht. Om deze reden teken je daarom ook de EthiekWijzer mediation/bemiddelingsovereenkomst.

… Het is wenselijk dat problemen eerst besproken en erkent worden voordat je er iets aan kunt veranderen

Gedurende het gehele traject kun je de mediator/bemiddelaar gebruiken als klankbord. Je kunt dan op elk gewenst moment jouw (acute) vragen en/of problemen voorleggen. Samen kunnen we dan kijken of er een passende oplossing voor handen ligt en/of dat er nog iets anders nodig is om deze te vinden.

Verloop van een transformationele mediation/bemiddeling

Als alle partijen echt bereid zijn om de problemen op te willen lossen, kunnen we samen zorgen voor een onbezorgder leven, waarin het geestelijk, lichamelijk en sociaal goed met ons gaat.

Tijdens een mediation/bemiddeling kun je in moeilijke situaties belanden. Dit kan pijn en verdriet geven. Daar zou je op kunnen reageren door te gaan vechten, vluchten, ontkennen of door het slachtofferschap op te zoeken. Vaak is dit de oorzaak, maar ook de oplossing voor de problematiek. Onder deze reacties zitten emoties verborgen die wij eigenlijk niet willen. Emoties die wij onderdrukken en weg proberen te stoppen door schaamte, overlevingsstrategie door wat je hebt meegemaakt, angst(en) of het onvermogen om deze reacties te neutraliseren. Maar dit is nou juist waar het om gaat tijdens een transformationele mediation/bemiddeling.

Sta open voor wat er tijdens een transformationele mediation/bemiddeling kan gebeuren.

Mediation/bemiddeling vindt plaats op basis van vrijwilligheid en je kunt de mediation/bemiddeling op ieder gewenst moment beëindigen. Weet wel dat als je besluit om hier gebruik van te maken, je misschien een gemiste kans voor een eventuele oplossing laat lopen.

… Een muur kan niet geplaatst worden als er nog geen fundering is gelegd. Dit kost energie en vergt inspanning

Vaak zijn er 2 - 5 bijeenkomsten nodig van max. 2 uur om voldoende handvatten te bieden, voldoende duidelijkheid te geven en om zelf antwoorden te verkrijgen, zodat je weet hoe je nieuwe wegen in kunt slaan.

De laatste bijeenkomst

In deze laatste bijeenkomst bekijken we de stand van zaken. Is er een oplossing bereikt rondom de problematiek, zijn de door de partijen aangegeven doelstellingen bereikt of zijn er nieuwe doelstellingen bijgekomen. Ook bespreken we hoe de partijen de aangedragen oplossingen kunnen blijven vasthouden en eventueel verder zou kunnen uitbreiden of ontwikkelen. Dit alles is vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst die gezamenlijk ondertekent dient te worden.

Het is zeker aan te raden om na beëindiging van het mediation 1 á 2 vervolg bijeenkomsten in een half jaar in te plannen. De ervaring leert dat deze vervolgbijeenkomsten zeer effectief en leer bevorderend zijn. Bovendien zorgen ze ervoor dat partijen het geleerde langer vast weten te houden.

Zorg & Welzijn

… Soms is het leven somber … en voelt het alsof de toekomst uitzichtloos is

Zorg & Welzijn is een breed gebied

Hieronder vind je daarom enkele situaties waarbij EthiekWijzer jou zou kunnen helpen, begeleiden en/of ondersteunen.

* Jong of oud … soms voelen wij ons eenzaam en alleen. In zo’n situatie zou je misschien graag eens met iemand van gedachten willen wisselen. Of je wil graag iets ondernemen, maar je weet niet hoe. Met de EthiekWijzer zorgcoach/begeleider zijn er diverse mogelijkheden.

* Ben je misschien op leeftijd, woon je nog zelfstandig en wil jij of familieleden graag dat er iemand meekijkt om e.v.t. diverse levensgebieden te kunnen verbeteren en/of af te stemmen, dan kun je ook terecht bij de EthiekWijzer zorgcoach/begeleider.

* In je relatie ervaar je diverse problemen waardoor je stress ervaart. Het gevolg kan zijn ruzie en onbegrip. Het voelt alsof je wordt geleefd en je vraagt je af “Waar sta ik in deze relatie?”.  Je weet geen oplossing meer en wil hulp en begeleiding hebben om meer duidelijkheid te krijgen. De EthiekWijzer relatiecoach is ervaringsgericht de aangewezen persoon om je hierbij te helpen. 

* Voel jij je in de steek gelaten door verschillende instanties en je wilt hulp, begeleiding en/of ondersteuning hebben in deze situatie? EthiekWijzer onderscheidt zich door de betrokken werkwijze op diverse gebieden en zal er alles (voor zover mogelijk) aan doen om tot een bevredigend resultaat te komen.

* Heb je het gevoel dat je alles geprobeerd hebt om jouw recht te krijgen? Of dreigt alles op juridisch gebied door je vingers heen te glijden? Je hebt schulden en wilt daar begeleiding en ondersteuning bij hebben? Ook daarvoor kun je bij EthiekWijzer terecht. Samen kunnen we dan kijken wat er (nog) mogelijk is.

* Je zit in een verbouwing en je weet niet hoe je verder moet. Je hebt een klus waar je tegenop ziet en je wordt al moe van de gedachte om verder te klussen. Dan bied de EthiekWijzer kluscoach misschien wel een passende mogelijkheid.

EthiekWijzer begeleidt jouw situatie voor zover je dat wenst van A naar Z. Waar jij als cliënt centraal staat. Met name gericht op zelfkennis en zelf ontwikkeling. Samen bouwen aan een stabiele basis met toekomstperspectief. Voor zover mogelijk vanuit jouw kracht de weg vinden om (weer) zelfstandig te kunnen (blijven) functioneren. Dit geeft weer de nodige rust en levert weer de energie op om jouw pad weer te volgen naar een betere toekomst.

EthiekWijzer werkt samen met diverse instanties waardoor er korte lijnen ontstaan.

… Een betrokken paraplu waar je onder kan schuilen

Kennis maken met EthiekWijzer

In deze kennismaking (intake) bespreken we jouw huidige situatie. Transparant, zonder voor- en/of oordeel. Jij bent het middelpunt en vanuit jouw kracht bekijken we wat er (eventueel) acuut nodig is. ZORG OP MAAT. Wat voorop staat, is dat je je veilig en vertrouwd voelt. Want dit is voor beide partijen wenselijk. Wederzijds vertrouwen, zodat het mogelijk wordt om de juiste hulpvraag samen te stellen.

Na de intake maken we een nieuwe afspraak. Zo heb je de tijd om nog even na te denken. Je bent vrij te besluiten om wel of niet verder te gaan.

Verder gaan met een Zorg & Welzijn traject

Je hebt besloten om verder te gaan. Voor bepaalde trajecten kan het nodig zijn een overeenkomst af te sluiten. Hierin staat vermeld het traject en/of behandelplan, doelstellingen e.d. omtrent jouw hulpvraag. Tevens vermelding van kosten en hoeveel bijeenkomsten er e.v.t. nodig zijn.

Gedurende het gehele traject kun je ons gebruiken als klankbord. Je kunt dan op elk gewenst moment jouw (acute) vragen en/of problemen voorleggen. Samen kunnen we dan kijken of er een passende oplossing voor handen ligt en/of dat er nog iets nodig is om deze te vinden.

De laatste bijeenkomst

In deze laatste bijeenkomst bekijken we de stand van zaken. Is er een oplossing bereikt rondom de hulpvraag? Zijn de door jou zelf aangegeven doelstellingen bereikt of zijn er nieuwe doelstellingen bij gekomen? Ook bespreken we hoe je de aangedragen oplossingen kunt blijven vasthouden en eventueel verder zou kunnen uitbreiden of ontwikkelen.

Het is zeker aan te raden om na beëindiging van het Zorg & Welzijn traject 1 - 2 vervolg bijeenkomsten binnen een half jaar in te plannen. De ervaring leert dat deze vervolgbijeenkomsten zeer effectief en leer bevorderend zijn. Bovendien zorgen ze ervoor dat je het geleerde langer vast weet te houden.

Tarieven

Heb je hulp nodig, neem dan contact op met EthiekWijzer We kunnen dan samen kijken wat de mogelijkheden zijn om jouw te ondersteunen.

* Coaching & Training | Zelf kennis & Ontwikkeling

* Kluscoaching | Herstart project - Overzicht kwijt - Ondersteuning - Tips

* Mediation/Bemiddeling | Conflicten - Ruzies - Onbegrip

* Relatietherapie/Bemiddeling | Inzichten - Hervinden van elkaar

* Zorg & Welzijn | Zorg - Afstemming - Ondersteuning - Begeleiding - Samen ondernemen - Zie voor meer voorbeelden ook even bij Zorg & Welzijn is een breed gebied.

Bijvoorbeeld: Je hebt al een WMO/WLZ of een PGB indicatie, dan kun je gebruik maken van de diensten van EthiekWijzer. Hiervoor betaal je meestal alleen een eigen bijdrage. Deze wordt via het CAK aan u doorberekend.

Als je nog geen indicatie hebt dan kunnen we kijken of deze kan worden afgegeven door de gemeente.

Intakegesprek

1 uur | Dit gesprek is kosteloos.

Coaching (traject/gesprek)

Max. 1.5 uur | 64,05 euro excl. btw | 77,50 euro incl. btw | Voor trajecten gelden andere tarieven.

In overleg bij je thuis of in de praktijk | Voor overleg thuis worden (eventueel) reiskosten in rekening gebracht.

KlusCoaching (traject/gesprek)

1 uur | 47,52 euro excl. btw | 57,50 euro incl. btw | Voor trajecten gelden andere tarieven.

Op locatie naar keuze of bij je thuis | Exclusief (eventueel) reiskosten.

Mediation/Bemiddeling

1 uur | 99,17 euro excl. btw | 120 euro incl. btw | Tarief gebaseerd op max. 2 personen | Exclusief eventuele juridische kosten | Komt u met meer personen dan wordt het tarief verhoogd met 39,26 euro excl. btw | 47,50 euro incl. btw | Tenzij anders overeengekomen.

De mediation/bemiddeling zal plaats vinden op de locatie van EthiekWijzer

Relatie Therapie/Bemiddeling

1 uur | 99,17 euro excl. btw | 120,= euro incl. btw | Tarief gebaseerd op 2 personen | Tenzij anders overeengekomen.

In overleg bij je thuis of in de praktijk | Voor overleg thuis worden (eventueel) reiskosten in rekening gebracht.

Zorg & Welzijn (traject)

1 uur | 43,39 euro excl. btw | 52,50 euro incl. btw | Tenzij anders overeengekomen.

In overleg bij je thuis of in de praktijk | Voor overleg thuis worden (eventueel) reiskosten in rekening gebracht.

Administratie

1 uur | 43,39 euro excl. btw | 52,50 euro incl. btw | Tenzij anders overeengekomen.

Voor administratieve werkzaamheden zoals het verwerken en verstrekken van informatie betreffende cliënt worden kosten in rekening gebracht | Op basis van gewerkte tijd vermenigvuldigd met het uurtarief.

Contact

©2013-2021 EthiekWijzer BV • Alle Rechten Voorbehouden | DESIGN ©2021 H1SS7L

Algemene Voorwaarden

Privacy Verklaring

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 | Toepasselijkheid van de voorwaarden

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle trajecten bij EthiekWijzer BV.

Artikel 2 | Betalingsvoorwaarden

2.1 Facturen worden per post of per email (e.v.t. versleuteld) verstuurd aan de cliënt of opdrachtgever.

2.2 De factuur dient binnen 14 dagen na factuurdatum te worden betaald o.v.v. het factuurnummer.

2.3 De opdrachtgever is verantwoordelijk voor betaling van de factuur. De betalingsverplichting aan EthiekWijzer BV staat los van mogelijke vergoedingen door verzekeraars, PGB, ZIN, WLZ of andere vergoedingsmogelijkheden.

2.4 Bij niet tijdige betaling of het verzuimen van de betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang stop te zetten. De betalingsverplichting omtrent de geleverde dienst(ten) blijven van kracht. Ook is opdrachtgever vanaf dat moment wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien opdrachtnemer de vordering ter incasso uit handen geeft is opdrachtgever tevens verschuldigd de gerechtelijk en buitengerechtelijke kosten die met deze incasso gemoeid zijn.

2.5 Bij eventuele bezwaren aangaande de factuur dient opdrachtgever dit binnen 12 dagen na factuurdatum schriftelijk per post of per e-mail kenbaar te maken bij EthiekWijzer BV.

Artikel 3 | Trajecten EthiekWijzer BV

3.1 EthiekWijzer BV heeft en draagt veel zorg met betrekking tot alle trajecten en zal zich dienaangaande al haar professionaliteit inzetten om jou zo goed mogelijk te begeleiden. Echter heeft EthiekWijzer BV in welke vorm dan ook geen resultaatverplichting. Dit betekent dat de cliënt voor wat betreft de invloeden, uitwerking en gevolgen van de begeleiding, ondersteuning/hulpverlening positief dan wel negatief, zelf verantwoordelijk is.

Artikel 4 | Aansprakelijkheid

4.1 EthiekWijzer BV is niet aansprakelijk wanneer door welke oorzaak dan ook, op enigerlei wijze aan de cliënt en/of derden toebehorende zaken verloren gaan.

4.2 EthiekWijzer BV is niet aansprakelijk op het moment dat de cliënt op enigerlei andere wijze schade lijdt, dan wel de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de cliënt.

4.3 De cliënt is jegens EthiekWijzer BV aansprakelijk wanneer EthiekWijzer BV op enigerlei wijze dan ook schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk gegeven instructies.

Artikel 5 | Het verzetten, afmelden, annulering van een afspraak

5.1 Afspraken moeten 48 uur van tevoren worden afgezegd. Dat kan ook door het inspreken van de voicemail of het sturen van een mail of whatsapp. Als je tussen 48 en 24 uur van tevoren de afspraak wilt verzetten, afmelden of annuleren, dan wordt er 50 % in rekening gebracht. Afmeldingen binnen 24 uur (ook bij ziekte) worden volledig in rekening gebracht.

5.2 Bij niet verschijnen van de opdrachtgever op een geplande afspraak, worden de kosten voor deze afspraak in rekening gebracht en is opdrachtgever verplicht deze te betalen.

5.3 EthiekWijzer BV behoudt zich het recht voor om afspraken op ieder gewenst moment te verzetten en/of te annuleren in verband met bijvoorbeeld noodzakelijke andere (belangrijke) zaken.

Artikel 6 | Geheimhouding en ontbinding

6.1 Alle trajecten en gesprekken vinden plaats op basis van wederzijds vertrouwen. Bij sommige trajecten behoort een schriftelijke getekende overeenkomst tussen EthiekWijzer BV en de cliënt(en) en/of opdrachtgever(s).

6.2 Ontbinding van een overeenkomst is mogelijk:

* Door EthiekWijzer BV wanneer de cliënt in gebreke blijft bij het betalen van facturen of schade toebrengt aan EthiekWijzer BV.

* Door de cliënt indien deze niet tevreden is over het traject en/of de (coach/bemiddeling) gesprekken en ook na overleg hierover ontevreden blijft; (de betalingsverplichtingen over gevoerde gesprekken blijft onafhankelijk hiervan bestaan).

6.3 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat is besproken tijdens of in het kader van de coaching en/of mediation/bemiddelingssessies.

6.4 In het geval van dreigend gevaar voor zowel opdrachtgever als de samenleving behoudt EthiekWijzer BV zich het recht de geheimhouding te doorbreken en zal hij de daartoe bevoegde en bestemde instanties in te lichten.

6.5 Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.

Artikel 7 | Aansprakelijkheid

7.1 Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door hem verrichte diensten.

7.2 De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

7.3 In afwijking van hetgeen in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag.

7.4 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die opdrachtgever lijdt te allen tijde van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van of tijdens een training, coaching sessie, mediation/bemiddelingssessie of adviesopdracht. Opdrachtgever blijven ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.

7.5 Elke aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

Artikel 8 | Klachtenprocedure

8.1 Indien opdrachtgever klachten heeft over de verrichte werkzaamheden dient zij/hij dit binnen 14 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken bij de opdrachtnemer.

8.2 Na kennisname en bespreking van de klacht met opdrachtgever zal opdrachtnemer zo goed mogelijk uitvoering geven aan de gekozen oplossingsrichting.

Artikel 9 | Het auteursrecht

9.1 Op alle gebruikte materialen berust bij EthiekWijzer BV het auteursrecht, tenzij anders aangegeven. Deze materialen zijn uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik door de cliënt, en mogen niet gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd worden. Deze materialen mogen ook niet voor zakelijke doelen gebruikt worden door de cliënt en/of derden tenzij hier uitdrukkelijk toestemming voor is gegeven.

Privacy Verklaring

EthiekWijzer BV is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Website: www.ethiekwijzer.nl
E-mail: zorgenwelzijn@ethiekwijzer.nl

EthiekWijzer BV
Camminghastrjitte 35
9051 JG Stiens

Telefoon: 06 46372322

Persoonsgegevens die wij verwerken

De persoonsgegevens die worden bewaard hangen samen met welk traject je volgt en welke overeenkomst daarbij hoort. In ieder geval worden de onderstaande gegevens vastgelegd.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken.

- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Geslacht
- Geboortedatum
- Telefoonnummer
- E-mailadres

Aanvulling persoonlijke gegevens

Overige informatie die nodig is en die je vrijwillig besluit te delen met EthiekWijzer BV ten behoeve van het traject dat je volgt.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij de persoonsgegevens verwerken

Wij verwerken jouw persoonsgegevens in het algemeen voor de volgende doeleinden.

- Het versturen van mail verkeer
- Opstellen van (zorg)dossiers
- Om een goed en efficiënt traject te kunnen waarborgen
- Het onderhouden van contact(en)
- Facturering
- Nakoming van wettelijke verplichtingen waaronder belastingaangifte.

Hoe zit het met ... ?

... de beveiliging van je persoonsgegevens?

Persoonsgegevens en relevante informatie die voortkomt uit de gesprekken zullen in een cliëntendossier worden bijgehouden. Het dossier is vertrouwelijk en voor eigen gebruik en van belang om de voortgang van het traject te kunnen monitoren. Wij garanderen voor zover in onze mogelijkheid geheimhouding, mits het verenigbaar is met de wetgeving. Wij hebben daarom ter bescherming van deze gegevens passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, stuur dan een e-mail naar zorgenwelzijn@ethiekwijzer.nl

... gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

- Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en/of te verwijderen. Voor trajecten via gemeentes e.d. gelden de privacyregels en algemene voorwaarden van de opdrachtgever.

- Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door EthiekWijzer BV.
- Je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die bekend zijn naar jou of naar een door jou genoemde organisatie te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar zorgenwelzijn@ethiekwijzer.nl

... het delen van persoonsgegevens met derden?

Voor overleg/uitwisselen gegevens met derden, zoals bijvoorbeeld opdrachtgevers/andere coaches, begeleiders of hulpverleners, huisarts en andere organisaties e.d. wordt te allen tijde expliciete toestemming aan cliënt gevraagd. Kortom: wij doen geen verslaglegging aan derden tenzij anders is overeengekomen.

... de bewaartermijn?

De gegevens in het cliëntendossier particulieren bewaren wij drie jaar, ingaand na afloop van de laatste afspraak. Voor trajecten via gemeentes e.d. gelden de privacyregels en algemene voorwaarden van de opdrachtgever.

... Jou rechten?

Je hebt het recht om al jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of aan te vullen, of te verwijderen. Je hebt het recht om jou eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens door EthiekWijzer BV.

... de website van EthiekWijzer BV ?

Onze website is voorzien van een SSL-certificaat, verzamelt geen gegevens en plaatst geen cookies.

MOBIEL

EthiekWijzer BV | 06 46372322

zorgenwelzijn@ethiekwijzer.nl

Coaching

Mediation

Zorg & Welzijn

Ethiek

Wijzer

Heb je hulp en/of ondersteuning nodig?

  • Ben je woonachtig in de Gemeente Leeuwarden, dan kun je contact opnemen met Amaryllis (klik op het logo van  amaryllis en/of windkracht058 voor meer informatie). Amaryllis kan jou misschien verder helpen en eventueel doorverwijzen naar Windkracht058 voor meer ondersteuning. Doordat EthiekWijzer samenwerkt met Windkracht058 kun je bij ons terecht. 
  • Ook buiten de Gemeente Leeuwarden kun je bij EthiekWijzer terecht voor ondersteuning vanuit de WMO, de WLZ of via een PGB.
  • Heb je liever een eigen (particulier) traject of heb je alleen maar een (hulp)vraag? EthiekWijzer kan vast wel iets voor jou betekenen. Bel en maak gebruik van de gratis intake. Hierin kunnen we gezamenlijk bekijken wat er nodig is en wat de eventuele mogelijkheden zijn. Kijk ook even bij de andere trajecten die EthiekWijzer aanbied en doordat wij met diverse partijen samenwerken zijn wij breed inzetbaar.

Even Voorstellen

Door onze achtergrond en ervaringen in diverse bedrijven, organisaties en de nodige levenslessen, weten wij als team hoe moeilijk het is in deze veeleisende wereld om helder te communiceren, goed samen te werken en verder te kijken dan wat op dat moment zichtbaar is of lijkt in zowel werk als privé gerelateerde sfeer.

Ons levenspad: "Kansen zien, kansen krijgen, kansen geven en kansen nemen".

Onze levensspreuk: “Bouw aan en leef het leven waar je van droomt”.

Wij bieden mede ondersteuning aan vanuit de WMO/WLZ en PGB in de vorm van bijvoorbeeld thuisondersteuning. Tevens bieden wij individuele coach- en trainingstrajecten aan voor particulieren en kun je bij ons terecht voor mediaton/bemiddeling, relatieproblemen ed.

Vraag ons naar de mogelijkheden!

Missie en Visie

Missie

De missie van ons team, de transformationele coach/trainer, de transformationele mediator/bemiddelaar, de relatiebemiddelaar, de zorgcoach, de begeleider/ondersteuner, de vertrouwenspersoon en de kluscoach, is om mensen op eigenwijze te begeleiden en/of te ondersteunen op cruciale momenten in het leven. Om zo vanuit je eigen kracht ingrijpende gebeurtenissen te verwerken, jezelf persoonlijk te ontwikkelen, de juiste keuzes te maken en de regie van het leven in eigen hand te nemen en/of  weten te behouden.

HOOFD - HART - HANDEN

Dit doen wij door diverse verschillende systemen, patronen en inzichten zichtbaar te maken op het gebied van relaties, sociale contacten, lichamelijke- en geestelijke gezondheid, werk en zingeving.

Visie

Onze visie is dat als men bewust wordt van de systemen en patronen, de behoeftes, belangen en verlangens van jezelf en dat van de ander om ons heen, het probleemoplossende vermogen van de mens kan en gaat veranderen/herstellen. Wij begeleiden de mens om bewust te worden van hun eigen lerend vermogen en het zo optimaal mogelijk benutten van eigen kunnen en doen.

Hierbij combineren wij verschillende (ervaringsgerichte) methodieken vanuit de mens in zijn geheel. Alles is omvattend en vloeit door in zowel lichaam als geest. Dit betekent dat wij ons op de mens in zijn geheel richten waarbij zowel het lichamelijke aspect, het verstandelijke vermogen en het emotionele denkniveau met elkaar verbonden wordt om zo als geheel meer in balans te komen.

Coaching

Transformationele coaching

Of we het nu willen of niet, maar met regelmaat worden we betrokken bij allemaal negatieve situaties. Kijk maar in de krant, op de televisie, op je werk of gewoon op straat. Deze situaties leveren vaak negatieve stress op en (negatieve) stress kan je ziek maken. Niet alleen geestelijk, maar op den duur ook lichamelijk. Medische onverklaarbare klachten.

Het zou best kunnen dat deze klachten te maken hebben met de situaties die je tegenkomt. Situatie(s) waar je vast komt te zitten in je eigen gedachtegang omdat je niet meer weet welke keuze(s) je kan maken.

… Je hebt het gevoel dat het allemaal aan jou ligt

Er is er maar een zoals jij. Uniek van lichaam en van geest. Niemand is het zelfde. Het lijkt alsof iedereen het beter weet.

Stel, je relatie met je partner loopt niet lekker of je twijfelt over andere relaties. Je hebt last van irritaties of je zit in een conflictsituatie. Je hebt ruzie of meningsverschil met familie, buren of op je werk. Je wilt hiervan af en wilt dit graag oplossen alleen weet je niet hoe.

Dan biedt transformationele coaching voor jou misschien de mogelijkheid om vanuit jou eigen kracht op zoek te gaan naar een oplossing. Je weet weer welke keuze(s) je kunt maken.

… Diep van binnen weet je wat nodig is voor jouw verandering

Maak gebruik van het intake gesprek (kosteloos).

Oriënterende kennismaking

In deze kennismaking (intake) nemen we de tijd om elkaar te leren kennen. Samen werken we aan de nodige ondersteuning en de emotionele rust die nodig is om tot (nieuwe) inzichten te komen. In deze intake worden de hulpvragen onderzocht en samengevat. Hierin komt ook naar voren wat jouw persoonlijke voorkeuren en wensen zijn en zal het al vrij snel duidelijk worden of er voldoende vertrouwen is om een coachtraject te starten. Natuurlijk is het ook mogelijk om het bij één coachgesprek te houden.

… Het is wenselijk dat problemen eerst besproken en erkent worden voordat je er iets aan kunt veranderen

Verder gaan met een coachtraject

Elk coachtraject is persoonlijk en uniek, omdat het over jouw vragen en wensen gaat. Hoeveel coachgesprekken er plaats gaan vinden en hoe vaak, hangt af van jouw behoeften en welke doelen je wenst te bereiken. De eerste ervaring met transformationele coaching zal waarschijnlijk al diverse nieuwe inzichten gaan geven. De vraag hierbij: “is deze ene ervaring voldoende om mijn doelen te bereiken?”.

… Een muur kan niet geplaatst worden als er nog geen fundering is gelegd

Vaak zijn er 3 á 5 bijeenkomsten van max. 2 uur in een tijdsduur van een half jaar nodig, om jou voldoende handvatten te bieden en om zelf antwoorden te verkrijgen, zodat je weet hoe je nieuwe wegen in kunt slaan.

… Talenten gebruiken om je wensen te vervullen en echte draagkracht in het leven te realiseren

Gedurende het gehele traject kun je ons gebruiken als klankbord. Je kunt dan op elk gewenst moment jouw (acute) vragen en/of problemen voorleggen. Samen kunnen we dan kijken of er een passende oplossing voor handen ligt en/of dat er nog iets nodig is om deze te vinden.

De laatste bijeenkomst

In deze laatste bijeenkomst van je coachtraject kijken we waar je nu staat, of je de door jouw gestelde doelen hebt weten te bereiken en of er nieuwe doelstellingen bij zijn gekomen.

Ook bespreken we hoe je het geleerde vast kunt blijven houden en eventueel verder zou kunnen uitbreiden of ontwikkelen.

… Hou de zaag scherp (Stephen Covey eigenschap 7)

Het is zeker aan te raden om na beëindiging van het coachingstraject 1 - 2 vervolgbijeenkomsten binnen een half jaar in te plannen. De ervaring leert dat deze vervolgbijeenkomsten zeer effectief en leer bevorderend zijn. Bovendien zorgen zij ervoor dat je het geleerde langer vast weet te houden.

Mediation

Transformationele mediation/bemiddeling

Hoe vaak komt het niet voor dat we tegenover een ander komen te staan in woord of daad. Daar reageren we dan vaak op door te vechten, vluchten, ontkennen of het slachtofferschap. Soms werkt dat, maar meestal gaan de problemen niet weg en dreigen onplezierige gevolgen, zoals rechtszaken of ontslag.

… Mediation gaat over verbinden en bruggen bouwen

Onze transformationeel mediator/bemiddelaar helpt niet alleen de partijen om tot een gezamenlijk eindresultaat te komen, maar helpt ook de partijen om op een andere manier naar zichzelf en hun belevingswereld te kijken. Rekening houdend met de eigen verantwoordelijkheid en het zelf lerend vermogen van beide partijen door met elkaar samen te werken.

Opluchtend en verhelderend als je gebruikt kunt maken van een mediator/bemiddelaar die zorgt voor de nodige ondersteuning, overleg, andere opties en begeleiden bij onderhandelingen en meer emotionele rust.

Uitnodiging voor een mediation/bemiddeling

Je hebt en/of de andere partij heeft besloten om een mediation/bemiddeling poging te starten Via EthiekWijzer omdat jullie er niet meer gezamenlijk uit kunnen komen. Vaak gebeurt het dan dat één van de partijen contact opneemt. Om het vertrouwen van beide partijen te waarborgen, wordt er bij de aanmelding niet inhoudelijk ingegaan op de ontstaande problematiek. Wel wordt er naar de benodigde informatie gevraagd, zoals bijvoorbeeld persoonsgegevens e.d. van beide partijen. Hierna krijgen beide partijen een uitnodiging voor een eerste kennismaking. Vervolgens krijgen beide partijen een mediation/bemiddelingsovereenkomst die ingevuld en ondertekent dient te worden.

… Elkaar leren zien over het doolhof heen

Kennismaking, oriëntatie en verder gaan met een mediation/bemiddelingstraject

In deze eerste kennismaking nemen we de tijd om elkaar te leren kennen. Samen werken we aan de nodige gezamenlijke ondersteuning en de emotionele rust die nodig is om de problemen in kaart te brengen. Bij voldoende commitment (bereidheid om het probleem op te willen lossen) en voldoende vertrouwen in elkaar, is het mogelijk om tot een gezamenlijk eindresultaat te komen.

Om het vertrouwen nog meer vorm te geven, hanteert EthiekWijzer een geheimhoudingsplicht. Om deze reden teken je daarom ook de EthiekWijzer mediation/bemiddelingsovereenkomst.

… Het is wenselijk dat problemen eerst besproken en erkent worden voordat je er iets aan kunt veranderen

Gedurende het gehele traject kun je de mediator/bemiddelaar gebruiken als klankbord. Je kunt dan op elk gewenst moment jouw (acute) vragen en/of problemen voorleggen. Samen kunnen we dan kijken of er een passende oplossing voor handen ligt en/of dat er nog iets nodig is om deze te vinden.

Verloop van een transformationele mediation/bemiddeling

Als alle partijen echt bereid zijn om de problemen op te lossen, kunnen we samen zorgen voor een onbezorgder leven, waarin het geestelijk, lichamelijk en sociaal goed met ons gaat.

Tijdens een mediation/bemiddeling kun je in moeilijke situaties belanden. Dit kan pijn en verdriet geven. Daar zou je op kunnen reageren door te gaan vechten, vluchten, ontkennen of door het slachtofferschap op te zoeken. Vaak is dit de oorzaak, maar ook de oplossing voor de problematiek. Onder deze reacties zitten emoties verborgen die wij eigenlijk niet willen. Emoties die wij onderdrukken en weg proberen te stoppen door schaamte, overlevingsstrategie door wat je hebt meegemaakt, angst(en) of het onvermogen om deze reacties te neutraliseren. Maar dit is nou juist waar het om gaat tijdens een transformationele mediation/bemiddeling.

Sta open voor wat er tijdens een transformationele mediation/bemiddeling kan gebeuren.

Mediation/bemiddeling vindt plaats op basis van vrijwilligheid en je kunt de mediation/bemiddeling op ieder gewenst moment beëindigen. Weet wel dat als je besluit om hier gebruik van te maken, je misschien een gemiste kans voor een eventuele oplossing laat lopen.

… Een muur kan niet geplaatst worden als er nog geen fundering is gelegd. Dit kost energie en vergt inspanning

Vaak zijn er 2 - 5 bijeenkomsten nodig van max. 2 uur om voldoende handvatten te bieden, voldoende duidelijkheid te geven en om zelf antwoorden te verkrijgen, zodat je weet hoe je nieuwe wegen in kunt slaan.

De laatste bijeenkomst

In deze laatste bijeenkomst bekijken we de stand van zaken. Is er een oplossing bereikt rondom de problematiek, zijn de door de partijen aangegeven doelstellingen bereikt of zijn er nieuwe doelstellingen bijgekomen. Ook bespreken we hoe de partijen de aangedragen oplossingen kunnen blijven vasthouden en eventueel verder zou kunnen uitbreiden of ontwikkelen. Dit alles is vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst die gezamenlijk ondertekent dient te worden.

Het is zeker aan te raden om na beëindiging van het mediation 1 á 2 vervolg bijeenkomsten in een half jaar in te plannen. De ervaring leert dat deze vervolgbijeenkomsten zeer effectief en leer bevorderend zijn. Bovendien zorgen ze ervoor dat partijen het geleerde langer vast weten te houden.

Zorg & Welzijn

… Soms is het leven somber … en voelt het alsof de toekomst uitzichtloos is

Zorg & Welzijn is een breed gebied

Hieronder vind je daarom enkele situaties waarbij EthiekWijzer jou zou kunnen helpen, begeleiden en/of ondersteunen.

* Jong of oud … soms voelen wij ons eenzaam en alleen. In zo’n situatie zou je misschien graag eens met iemand van gedachten willen wisselen. Of je wil graag iets ondernemen, maar je weet niet hoe. Met de EthiekWijzer zorgcoach/begeleider zijn er diverse mogelijkheden.

* Ben je misschien op leeftijd, woon je nog zelfstandig en wil jij of familieleden graag dat er iemand meekijkt om eventueel diverse levensgebieden te kunnen verbeteren en/of af te stemmen, dan kun je ook terecht bij de EthiekWijzer zorgcoach/begeleider.

* In je relatie ervaar je diverse problemen waardoor je stress ervaart. Het gevolg kan zijn ruzie en onbegrip. Het voelt alsof je wordt geleefd en je vraagt je af “Waar sta ik in deze relatie?”.  Je weet geen oplossing meer en wil hulp en begeleiding hebben om meer duidelijkheid te krijgen. De EthiekWijzer relatiecoach is ervaringsgericht de aangewezen persoon om je hierbij te helpen. 

* Voel jij je in de steek gelaten door verschillende instanties en je wilt hulp, begeleiding en/of ondersteuning hebben in deze situatie? EthiekWijzer onderscheidt zich door de betrokken werkwijze op diverse gebieden en zal er alles (voor zover mogelijk) aan doen om tot een bevredigend resultaat te komen.

* Heb je het gevoel dat je alles geprobeerd hebt om jouw recht te krijgen? Of dreigt alles op juridisch gebied door je vingers heen te glijden? Je hebt schulden en wilt daar begeleiding en ondersteuning bij hebben? Ook daarvoor kun je bij EthiekWijzer terecht. Samen kunnen we dan kijken wat er (nog) mogelijk is.

* Je zit in een verbouwing en je weet niet hoe je verder moet. Je hebt een klus waar je tegenop ziet en je wordt al moe van de gedachte om verder te klussen. Dan bied de EthiekWijzer kluscoach misschien wel een passende mogelijkheid.

EthiekWijzer begeleidt jouw situatie voor zover je dat wenst van A naar Z. Waar jij als cliënt centraal staat. Met name gericht op zelfkennis en zelf ontwikkeling. Samen bouwen aan een stabiele basis met toekomstperspectief. Voor zover mogelijk vanuit jouw kracht de weg vinden om (weer) zelfstandig te kunnen (blijven) functioneren. Dit geeft weer de nodige rust en levert weer de energie op om jouw pad weer te volgen naar een betere toekomst.

EthiekWijzer werkt samen met diverse instanties waardoor er korte lijnen ontstaan.

… Een betrokken paraplu waar je onder kan schuilen

Kennis maken met EthiekWijzer

In deze kennismaking (intake) bespreken we jouw huidige situatie. Transparant, zonder voor- en/of oordeel. Jij bent het middelpunt en vanuit jouw kracht bekijken we wat er (eventueel) acuut nodig is. ZORG OP MAAT. Wat voorop staat, is dat je je veilig en vertrouwd voelt. Want dit is voor beide partijen wenselijk. Wederzijds vertrouwen, zodat het mogelijk wordt om de juiste hulpvraag samen te stellen.

Na de intake maken we een nieuwe afspraak. Zo heb je de tijd om nog even na te denken. Je bent vrij te besluiten om wel of niet verder te gaan.

Verder gaan met een Zorg & Welzijn traject

Je hebt besloten om verder te gaan. Voor bepaalde trajecten kan het nodig zijn een overeenkomst af te sluiten. Hierin staat vermeld het traject en/of behandelplan, doelstellingen e.d. omtrent jouw hulpvraag. Tevens vermelding van kosten en hoeveel bijeenkomsten er nodig zijn.

Gedurende het gehele traject kun je ons gebruiken als klankbord. Je kunt dan op elk gewenst moment jouw (acute) vragen en/of problemen voorleggen. Samen kunnen we dan kijken of er een passende oplossing voor handen ligt en/of dat er nog iets nodig is om deze te vinden.

De laatste bijeenkomst

In deze laatste bijeenkomst bekijken we de stand van zaken. Is er een oplossing bereikt rondom de hulpvraag? Zijn de door jou zelf aangegeven doelstellingen bereikt of zijn er nieuwe doelstellingen bij gekomen? Ook bespreken we hoe je de aangedragen oplossingen kunt blijven vasthouden en eventueel verder zou kunnen uitbreiden of ontwikkelen.

Het is zeker aan te raden om na beëindiging van het Zorg & Welzijn traject 1 - 2 vervolg bijeenkomsten binnen een half jaar in te plannen. De ervaring leert dat deze vervolgbijeenkomsten zeer effectief en leer bevorderend zijn. Bovendien zorgen ze ervoor dat je het geleerde langer vast weet te houden.

Tarieven

Heb je hulp nodig, neem dan contact op met EthiekWijzer B.V. We kunnen dan samen kijken wat de mogelijkheden zijn om jouw te ondersteunen.

* Coaching & Training | Zelf kennis & Ontwikkeling

* Kluscoaching | Herstart project - Overzicht kwijt - Ondersteuning - Tips

* Mediation/Bemiddeling | Conflicten - Ruzies - Onbegrip

* Relatietherapie/Bemiddeling | Inzichten - Hervinden van elkaar

* Zorg & Welzijn | Zorg - Afstemming - Ondersteuning - Begeleiding - Samen ondernemen - Zie voor meer voorbeelden ook even bij Zorg & Welzijn is een breed gebied.

Bijvoorbeeld: Je hebt al een WMO/WLZ of een PGB indicatie, dan kun je gebruik maken van de diensten van EthiekWijzer B.V. Hiervoor betaal je meestal alleen een eigen bijdrage. Deze wordt via het CAK aan u doorberekend.

Als je nog geen indicatie hebt dan kunnen we kijken of deze kan worden afgegeven door de gemeente.

Intakegesprek

1 uur | Dit gesprek is kosteloos.

Coaching (traject/gesprek)

Max. 1.5 uur | 64,05 euro excl. btw | 77,50 euro incl. btw | Voor trajecten gelden andere tarieven.

In overleg bij je thuis of in de praktijk | Voor overleg thuis worden (eventueel) reiskosten in rekening gebracht.

KlusCoaching (traject/gesprek)

1 uur | 47,52 euro excl. btw | 57,50 euro incl. btw | Voor trajecten gelden andere tarieven.

Op locatie naar keuze of bij je thuis | Exclusief (eventueel) reiskosten.

Mediation/Bemiddeling

1 uur | 99,17 euro excl. btw | 120 euro incl. btw | Tarief gebaseerd op max. 2 personen | Exclusief eventuele juridische kosten | Komt u met meer personen dan wordt het tarief verhoogd met 39,26 euro excl. btw | 47,50 euro incl. btw | Tenzij anders overeengekomen.

De mediation/bemiddeling zal plaats vinden op de locatie van EthiekWijzer

Relatie Therapie/Bemiddeling

1 uur | 99,17 euro excl. btw | 120,= euro incl. btw | Tarief gebaseerd op 2 personen | Tenzij anders overeengekomen.

In overleg bij je thuis of in de praktijk | Voor overleg thuis worden (eventueel) reiskosten in rekening gebracht.

Zorg & Welzijn (traject)

1 uur | 43,39 euro excl. btw | 52,50 euro incl. btw | Tenzij anders overeengekomen.

In overleg bij je thuis of in de praktijk | Voor overleg thuis worden (eventueel) reiskosten in rekening gebracht.

Administratie

1 uur | 43,39 euro excl. btw | 52,50 euro incl. btw | Tenzij anders overeengekomen.

Voor administratieve werkzaamheden zoals het verwerken en verstrekken van informatie betreffende cliënt worden kosten in rekening gebracht | Op basis van gewerkte tijd vermenigvuldigd met het uurtarief.

©2013-2021 EthiekWijzer BV | DESIGN ©2021 H1SS7L

Alle Rechten Voorbehouden

Algemene Voorwaarden

Privacy Verklaring

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 | Toepasselijkheid van de voorwaarden

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle trajecten bij EthiekWijzer BV.

Artikel 2 | Betalingsvoorwaarden

2.1 Facturen worden per post of per email (e.v.t. versleuteld) verstuurd aan de cliënt of opdrachtgever.

2.2 De factuur dient binnen 14 dagen na factuurdatum te worden betaald o.v.v. het factuurnummer.

2.3 De opdrachtgever is verantwoordelijk voor betaling van de factuur. De betalingsverplichting aan EthiekWijzer BV staat los van mogelijke vergoedingen door verzekeraars, PGB, ZIN, WLZ of andere vergoedingsmogelijkheden.

2.4 Bij niet tijdige betaling of het verzuimen van de betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang stop te zetten. De betalingsverplichting omtrent de geleverde dienst(ten) blijven van kracht. Ook is opdrachtgever vanaf dat moment wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien opdrachtnemer de vordering ter incasso uit handen geeft is opdrachtgever tevens verschuldigd de gerechtelijk en buitengerechtelijke kosten die met deze incasso gemoeid zijn.

2.5 Bij eventuele bezwaren aangaande de factuur dient opdrachtgever dit binnen 12 dagen na factuurdatum schriftelijk per post of per e-mail kenbaar te maken bij EthiekWijzer BV.

Artikel 3 | Trajecten EthiekWijzer BV

3.1 EthiekWijzer BV heeft en draagt veel zorg met betrekking tot alle trajecten en zal zich dienaangaande al haar professionaliteit inzetten om jou zo goed mogelijk te begeleiden. Echter heeft EthiekWijzer BV in welke vorm dan ook geen resultaatverplichting. Dit betekent dat de cliënt voor wat betreft de invloeden, uitwerking en gevolgen van de begeleiding, ondersteuning/hulpverlening positief dan wel negatief, zelf verantwoordelijk is.

Artikel 4 | Aansprakelijkheid

4.1 EthiekWijzer BV is niet aansprakelijk wanneer door welke oorzaak dan ook, op enigerlei wijze aan de cliënt en/of derden toebehorende zaken verloren gaan.

4.2 EthiekWijzer BV is niet aansprakelijk op het moment dat de cliënt op enigerlei andere wijze schade lijdt, dan wel de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de cliënt.

4.3 De cliënt is jegens EthiekWijzer BV aansprakelijk wanneer EthiekWijzer BV op enigerlei wijze dan ook schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk gegeven instructies.

Artikel 5 | Het verzetten, afmelden, annulering van een afspraak

5.1 Afspraken moeten 48 uur van tevoren worden afgezegd. Dat kan ook door het inspreken van de voicemail of het sturen van een mail of whatsapp. Als je tussen 48 en 24 uur van tevoren de afspraak wilt verzetten, afmelden of annuleren, dan wordt er 50 % in rekening gebracht. Afmeldingen binnen 24 uur (ook bij ziekte) worden volledig in rekening gebracht.

5.2 Bij niet verschijnen van de opdrachtgever op een geplande afspraak, worden de kosten voor deze afspraak in rekening gebracht en is opdrachtgever verplicht deze te betalen.

5.3 EthiekWijzer BV behoudt zich het recht voor om afspraken op ieder gewenst moment te verzetten en/of te annuleren in verband met bijvoorbeeld noodzakelijke andere (belangrijke) zaken.

Artikel 6 | Geheimhouding en ontbinding

6.1 Alle trajecten en gesprekken vinden plaats op basis van wederzijds vertrouwen. Bij sommige trajecten behoort een schriftelijke getekende overeenkomst tussen EthiekWijzer BV en de cliënt(en) en/of opdrachtgever(s).

6.2 Ontbinding van een overeenkomst is mogelijk:

* Door EthiekWijzer BV wanneer de cliënt in gebreke blijft bij het betalen van facturen of schade toebrengt aan EthiekWijzer BV.

* Door de cliënt indien deze niet tevreden is over het traject en/of de (coach/bemiddeling) gesprekken en ook na overleg hierover ontevreden blijft; (de betalingsverplichtingen over gevoerde gesprekken blijft onafhankelijk hiervan bestaan).

6.3 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat is besproken tijdens of in het kader van de coaching en/of mediation/bemiddelingssessies.

6.4 In het geval van dreigend gevaar voor zowel opdrachtgever als de samenleving behoudt EthiekWijzer BV zich het recht de geheimhouding te doorbreken en zal hij de daartoe bevoegde en bestemde instanties in te lichten.

6.5 Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.

Artikel 7 | Aansprakelijkheid

7.1 Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door hem verrichte diensten.

7.2 De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

7.3 In afwijking van hetgeen in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag.

7.4 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die opdrachtgever lijdt te allen tijde van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van of tijdens een training, coaching sessie, mediation/bemiddelingssessie of adviesopdracht. Opdrachtgever blijven ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.

7.5 Elke aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

Artikel 8 | Klachtenprocedure

8.1 Indien opdrachtgever klachten heeft over de verrichte werkzaamheden dient zij/hij dit binnen 14 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken bij de opdrachtnemer.

8.2 Na kennisname en bespreking van de klacht met opdrachtgever zal opdrachtnemer zo goed mogelijk uitvoering geven aan de gekozen oplossingsrichting.

Artikel 9 | Het auteursrecht

9.1 Op alle gebruikte materialen berust bij EthiekWijzer BV het auteursrecht, tenzij anders aangegeven. Deze materialen zijn uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik door de cliënt, en mogen niet gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd worden. Deze materialen mogen ook niet voor zakelijke doelen gebruikt worden door de cliënt en/of derden tenzij hier uitdrukkelijk toestemming voor is gegeven.

Privacy Verklaring

EthiekWijzer BV is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Website: www.ethiekwijzer.nl
E-mail: zorgenwelzijn@ethiekwijzer.nl

EthiekWijzer BV
Camminghastrjitte 35
9051 JG Stiens

Telefoon: 06 46372322

Persoonsgegevens die wij verwerken

De persoonsgegevens die worden bewaard hangen samen met welk traject je volgt en welke overeenkomst daarbij hoort. In ieder geval worden de onderstaande gegevens vastgelegd.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken.

- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Geslacht
- Geboortedatum
- Telefoonnummer
- E-mailadres

Aanvulling persoonlijke gegevens

Overige informatie die nodig is en die je vrijwillig besluit te delen met EthiekWijzer BV ten behoeve van het traject dat je volgt.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij de persoonsgegevens verwerken

Wij verwerken jouw persoonsgegevens in het algemeen voor de volgende doeleinden.

- Het versturen van mail verkeer
- Opstellen van (zorg)dossiers
- Om een goed en efficiënt traject te kunnen waarborgen
- Het onderhouden van contact(en)
- Facturering
- Nakoming van wettelijke verplichtingen waaronder belastingaangifte.

Hoe zit het met ... ?

... de beveiliging van je persoonsgegevens?

Persoonsgegevens en relevante informatie die voortkomt uit de gesprekken zullen in een cliëntendossier worden bijgehouden. Het dossier is vertrouwelijk en voor eigen gebruik en van belang om de voortgang van het traject te kunnen monitoren. Wij garanderen voor zover in onze mogelijkheid geheimhouding, mits het verenigbaar is met de wetgeving. Wij hebben daarom ter bescherming van deze gegevens passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, stuur dan een e-mail naar zorgenwelzijn@ethiekwijzer.nl

... gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

- Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en/of te verwijderen. Voor trajecten via gemeentes e.d. gelden de privacyregels en algemene voorwaarden van de opdrachtgever.

- Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door EthiekWijzer BV.
- Je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die bekend zijn naar jou of naar een door jou genoemde organisatie te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar zorgenwelzijn@ethiekwijzer.nl

... het delen van persoonsgegevens met derden?

Voor overleg/uitwisselen gegevens met derden, zoals bijvoorbeeld opdrachtgevers/andere coaches, begeleiders of hulpverleners, huisarts en andere organisaties e.d. wordt te allen tijde expliciete toestemming aan cliënt gevraagd. Kortom: wij doen geen verslaglegging aan derden tenzij anders is overeengekomen.

... de bewaartermijn?

De gegevens in het cliëntendossier particulieren bewaren wij drie jaar, ingaand na afloop van de laatste afspraak. Voor trajecten via gemeentes e.d. gelden de privacyregels en algemene voorwaarden van de opdrachtgever.

... Jou rechten?

Je hebt het recht om al jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of aan te vullen, of te verwijderen. Je hebt het recht om jou eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens door EthiekWijzer BV.

... de website van EthiekWijzer BV ?

Onze website is voorzien van een SSL-certificaat, verzamelt geen gegevens en plaatst geen cookies.